U Centru za edukaciju Enterkont možete upisati školu programiranja. Uložite u svoju budućnost, osposobite se za jedno od najtraženijih i najplaćenijih zanimanja. U okviru našeg kursa možete savladati sledeće oblasti:

1.HTML – Prezentacije na mreži i Dreamweaver

Osnovni elementi jezika HTML Boja i slika za pozadinu Rad sa tekstom

Rad sa slikom  Hiperlink Rad sa

Specijalizovani programi za izradu veb stranica

Projektovanje Web prezentacije Izrada Web sajta

Izrada tamplete (šablona) i njegova primena Rad sa tabelama

CSS stilovi u HTML-u

2. IZRADA SAMOSTALNOG PROJEKTA

Izbor teme Izrada plana rada na projektu

Izbor sredstava za realizacijuprojekta Izrada projekta

Vrednovanje projekta

3.PHP

Tehnike PHP programiranja i obrada specifičnih elemenata jezika, kao i elemenata koji su deo opštih programskih konvencija.

Praktični deo – rukovanje podacima kroz različite izvore, kao što su baza, sistem. Upoznavanje polaznika sa objektno orjentisanim pristupom u programiranju kroz  PHP

 

 4.OSNOVE PROGRAMIRANjA – VISUAL BASIC

Odabrana poglavlja iz programiranja

Azbuka, promenljive i deklarisanje

Petlje i druge kontrolne strukture

Potprogrami, procedure i

funkcije.

Prednost naše škole je rad sa malim grupama polaznika (3-5), što omogućava predavaču da se maksimalno posveti svakom od njih. Svaki polaznik dobija literaturu koja prati obuku a po završetku obuke polaže se završni ispit i polaznik dobija sertifikat.

Obuka traje 80 školskih časova a počinje po formiranju grupe. Upis je u toku!

Cena obuke je 48.000,00 a plaćanje je u više rata za vreme trajanja obuke.