Obuka za knjigovodstvo traje 90 školskih časova. Obuku izvode diplomirani ekonomisti sa višegodišnjim iskustvom u struci  i izuzetnim predavačkim osobinama, a na softveru softverske kuće Evergreen software iz Kragujevca. Svaki polaznik dobija Software na korišćenje u trajno vlasništvo. Za svakog polaznika je obezbeđena literatura koja je zaštićena u zavodu za intelektualnu svojinu u Beogradu. Obuka je namenjena svim onim polaznicima koji žele da nauče knjigovodstvo i da stečena znanja primenjuju u praksi. I ovde obuku izvodimo iskljičivo sa pet polaznika u grupi. Počinje se od pojma robe u velikoprodaji i sva knjiženja vezana za nju (kalkulacija, faktura, izvod, otpis, povraćaj, oračun PDV-a). Zatim se knjiži roba u maloprodaji.

 Progami koji se koriste u praksi funcionišu tako da se automatski knjiži iz robnog u finansijsko knjigovodstvo. Mi smo namerno prekinuli vezu između robnog i finansijskog, tako da polaznici na bazi robne dokumentacije sami formiraju finansijske naloge. Tokom obuke proknjiži se preko 400 dokumenata koji se štampaju i slažu u 40 finansijskih naloga. Na bazi ove dokumentacije radi se završni ispit. Završni ispit se sastoji od samostalne izrade završnog računa na bazi četvoromesečnog knjiženja, odnosno zatvaranja klase pet i šest, utvrđivanje poslovnog dobitka-gubitka, popunjavanje bilansa stanja i bilansa uspeha i finansijska analiza poslovanja preduzeća koga su pet meseci polaznici vodili. Pre toga su dva kolokvijuma, i izrada završnog računa na bazi podataka iz gotovog zaključnog lista. Celokupna obuka se izvodi po važećim zakonskim propisima i na originalnoj knjigovodstvenoj dokumentaciji. Kada je u pitanju obračun zarada, kursnih razlika, razlika u ceni, amortizacije, PDV-a, polaznici prvo ručno knjiže na tabli pa tek onda unose podatak u računar, što govori o kvalitetu naše obuke i želji da polaznici ne budu samo operateri na računaru već da nauče i shvate preko 80% knjigovodstva, što oni i uspevaju. Zahvaljujući našoj obuci veliki je broj polaznika koji radi i koristi stečena znanja, na šta smo mi posebno ponosni, jer imamo samo pet grupa po pet polaznika za celu kalendarsku godinu.

Obuka je podeljena u dva dela: robno, finasijsko (40 školskih časova) i zarade, završni račun (50 školskih časova). Po želji polaznika vršimo obuku iz delova ili kao celinu.

Primer nabavke robe u maloprodaji

Knjiženje

Po fakturi  51/16 nabavljeno j eod dobavljača „Kartonka“ 1000.kom. plastičnih fascikli po fakturnoj ceni od 200 din/kom. i 1000 kom. uložaka za markere   po fakturnoj ceni od 60din/kom. PDV je 20%, razlika u ceni je 20%.

Naziv Količina Fakturna cena Fakturna vrednost Ukalk.razlika u ceni Ukupan PDV Prodajna vrednost
Fascikla 1.000 200,00 200.000,00 40.000,00 48.000,00 288.000,00
Uložak 1.000 60,00 60.000,00 12.000,00 14.400,00 86.400,00
260.000,00 52.000,00 62.400,00 374.400,00

Knjiženje:

Duguje: 1340 – 374.400,00

2700 – 52.000,00

Potražuje:

4350-312.000,00

1344 – 62.400,00

1349 – 52.000,00

1340 – Roba u prodaji na malo

2700 – Porez na dodatnu vrednost u primljenim fakturama (20%)

4350 – Dobavljači u zemlji

1344 – Ukalkulisani porez 20%

1349 – Ukalkulisana razlika u ceni

Iskustva naših polaznika o školi knjigovodstva:

Detaljna obuka i puna posvećenost svim kandidatima. Postupnost u radu i adekvatno raspoređeno vreme za sve oblasti rada. Na prvom mestu su praksa i znanje koje ostaje posle obuke.

Marina Kovačević

Obuka visokog kvaliteta za sticanje znanja iz oblasti računovodstveno-knjigovodstvenih poslova. Prednost u odnosu na ostale škole je vremenski period trajanja i potpuna posvećenost predavača polaznicima u smislu prenošenja znanja i informacija iz oblasti knjigovodtva kao i Zakona koji su vezani za poslovanje.

Ljiljana Lazarević-Ilić

Po preporuci drugarice upisala sam kurs knjigovodstva u Enterkontu radi dodatnog usavršavanja u struci. Moja očekivanja su bila da ovladam još bolje materijom, usavršim postojeće znanje, nadogradim još više i savladam rad  u programu. Predavač je izuezetan! Sve je vrlo jasno objašnjeno, pojednostavljeno i veoma je zanimljivo na časovima, jer kroz jednostavne primere rešavamo i neke veće nejasnoće. Sistematski napredujemo i obogaćujemo znanje. Moja preporuka svima koji žele da se usavrše u ovoj oblasti je da se upišu u ovu školu, biće sigurno prezadovoljni.

Nevena Simonović-Nikolić

Posle deset godina mi se ostvarila želja da budem deo “Enterkont” obuke za knjigovođe. Kao što sam i očekivala, obuka je kvalitetna, predavači nam u potpunosti prenose svoje znanje. Atmosfera je uvek prijateljska, što nam umnogome pomaže. Programsko rešenje je dobro odrađeno, tako da svi mogu da se snađu bez problema. Nadam se da ovo znanje neće biti uzaludno.

Milena Mančev