Novo u našem Centru za edukaciju – kurs za poslovnog sekretara! 

Počeo je upis a nastava počinje po formiranju grupe. Grupu čini maksimalno pet polaznika.

Šta ćete konkretno naučiti na kursu Poslovni sekretar?

  • Upoznavanje sa tehnikom samog posla i osnovnim zadacima
  • Procedure i kodeksi poslovnog ponašanja
  • Veštine vođenja usmene komunikacije, uključujući i telefonsku komunikaciju, pisanje poslovnih pisama
  • Kako da koristite računar i internet za konkretne potrebe posla (Word i Excel)
  • Kako da pravilno organizujete svoje radno vreme i planirante aktivnosti
  • Priprema i izrada računovodstvene dokumentacije, osnovni pojmovi o poslovanju preduzeća
  • Ostvarivanje kontakta sa internim i eksternim službama i dobavljačima
  • Priprema dokumentacije vezane za ljudske resurse

Nastava traje 70 školskih časova, tri puta nedeljno po dva školska časa.