Škola bankarstva je prva i jedina škola ovakvog tipa na teritoriji cele Srbije. Obuka je namenjena šalterskim radnicima, odnosno za rad u šalterskoj aplikaciji. Obuka traje 50 školskih časova. Sam rad u učionici Enterkonta  je simulacija rada u banci. Obuka se izvodi na softveru softverske kuće Evergreen software iz Kragujevca. Ovaj softver je veoma sličan softverima koga poseduju banke i svaki polaznik ga dobija na korišćenje šest meseci. Takođe se obuka izvodi na originalnoj bančinoj dokumentaciji koja po završetku obuke ostaje polaznicima. Svi poslovi koji se obavljaju u šalterskoj aplikaciji analitički su raščlanjeni 100%, ne postoji ni jedan posao u šalterskoj aplikaciji a da ga nismo do detalja i teorijski a pre svega praktično razradili. Obuku izvodi diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim poslovima u banci. Sama obuka je podeljena u nekoliko segmenata. U prvom delu vrši se obuka unutrašnjeg platnog prometa (nalozi, čekovi, menice, otvaranje tekućih računa pravnih lica, izvodi). U drugom delu vrši se obuka u sektoru stanovništva (otvaranje tekućeg i deviznog računa stanovništva, ino doznake-loro i nostro, kešir čekovi, western junion). U trećem delu vrši se obuka menjača, platnih kartica, kredita i elektronskog bankarstva. Tokom obuke ide i priča o prifilu bankarskog radnika, pisanje CV-ija, razgovor sa direktorom banke. Po završetku obuke naši polaznici su osposobljeni da otpočnu sa poslom u bilo kojoj banci na bilo kom mestu u šalterskoj aplikaciji. Od ukupnog broja polaznika koji su uspešno završili obuku u Enterkontu  preko 35% je uspelo da se zaposli i radi u bankama. Ovo je dovoljan podatak o kvalitetu obuke uz činjenicu da za celu kalendarsku godinu imamo samo četiri grupe po pet polaznika u grupi.

Kao i za školu knjigovodstva, program rada, zajedno sa softverom zaštitili smo u zavodu za intelektualnu svojinu.

Naručite sada

Multimedijalni disk Bankarstvo: Softver + interaktivni kurs

Naručite sada