NOVO U ENTERKONTU! Počinje škola programiranja za decu. Škola je namenjena deci od petog do osmog razreda osnovne škole – WEB DESIGN ZA OSNOVCE!

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za kreativno i funkcionalno planiranje i izradu web stranica kao i za razvijanje kreativnosti kod učenika i usvajanje osnovnih znanja o softverskim jezicima (HTML, CSS, WordPress, Visual basic)        

Deca će se upoznati sa osnovnim pojmovima vezanim za izrad web prezentacija. Moći će da definišu pojmove internet servisa, statičkih i dinamičkih internet strana i razumeće funkciju Web servera

Uvod u Web dizajn

 • Internet i WWW servis
 • Pojam web dizajna, web development-a i njihova veza
 • Pojam web sajta i web stranice
 • Statički i dinamički web sajtovi
 • Pojam web servera
 • Pojam hosting-a i domena
 • Internet adresa sajta (URL)      

 Оsnove HTML jezika  

 • Šta je HTML i čemu služi
 • Osnovni elementi HTML jezika, tagovi i atributi tag-ova
 • Izrada web stranica u tekstualnom editoru
 • Struktura HTML stranice
 • Formatiranje teksta
 • Boje i pozadine
 • Unos slika i animacije
 • Umetanje linkova
 • Liste
 • Tabele
 • Forme i elementi forme
 • Napredne mogućnosti i razvoj HTML alata

Nastava traje 30 školskih časova a izvodiće se dva puta nedeljno po dva školska časa. Cena obuke je 18.000,00 dinara i plaća se u tri jednake mesečne rate. Obuka će pratiti školsku godinu, neće se izvoditi u vreme školskih raspusta. Prijavite svoje dete i omogućite mu da na vreme krene u svet informacionih tehnologija. Upis je u toku!