Novo u Centru za edukaciju Enterkont. Obuka za korišćenje kancelarijskog paketa Libreoffice (OpenOffice).

U našoj školi računara savladajte i kancelarijski paket Open Office (Writer i Calc). Writer je program za obradu teksta, izradu pisama i izveštaja, pripremu brošura, knjiga i drugih dokumenata. Open office calc omogućava sve napredne mogućnosti programa za izradu tabelarnih proračuna, izradu grafikona i analizu podataka.

Većina korisnika na svojim računarima ima instaliran Microsoft Office-naravno NELEGALNU VERZIJU! OpenOffice programski paket je potpuno besplatan paket programa koji se može preuzeti preko interneta i slobodno koristiti. Funkcionalnost koji omogućava je apsolutno ista kao i kod Microsoft Office paketa. Sve opcije koje se savladaju u OpenOffice paketu primenjive su i u Microsoft Office programima Word=Writer, Calc=Excel.

Sve više firmi prelazi na OpenOffice jer se ne žele izlagati opasnosti korišćenja nelegalnog softvera. LibreOffice je nastao na bazi popularnog slobodnog kancelarijskog paketa OpenOffice. LibreOffice je vodeći slobodan kancelarijski softverski paket sa programima za obradu teksta, tablice, prezentacije, šeme i crteže kao i baze podataka. Dostupan je na velikom broju svetskih jezika i radi na uobičajenim računarima. Dokumente čuva u međunarodno standardizovanom otvorenom dokument-formatu (ISO 26300), a čita i piše datoteke u formatima iz Microsoft Office i drugih paketa.