05.08.2019 godine počela je  sa obukom nova grupa polaznika škole knjigovodstva. Grupu čine pet polaznika. Svaki polaznik dobija trajno na korišćenje knjigovodstveni softver na kome se vrši obuka u učionici. Vršimo upis za grupu koja počinje 11.11.2019 godine. Upis je  u toku.  Pridružite nam se i iskoristite veliki popust.