11.05.2020 godine počela je  sa obukom nova grupa polaznika škole knjigovodstva. Grupu čine pet polaznika. Svaki polaznik dobija trajno na korišćenje knjigovodstveni softver na kome se vrši obuka u učionici. Vršimo upis za grupu koja počinje 03.08.2020 godine. Upis je u toku.  Pridružite nam se i iskoristite veliki popust.