Škola bankarstva

 • Dinarski i devizni platni promet
  Blagajna
  Krediti i platne kartice
  Štednja

 • Obuka traje 50 školskih časova

Škola Stranih jezika

 • Engleski – početni  nivo
  Engleski – srednji nivo
  Nemački – početni nivo
  Nemački – srednji nivo

 • Obuke traju po 50 školskih časova

Škola knjigovodstva

Robno-finansijsko knjigovodstvo

 • Obuka traje 50 školskih časova

Zarade i završni računi

 • Obuka traje 50 školskih časova

Robno + Finansijsko knjigovodstvo + Zarade + Završni račun

 • Obuka traje 90 školskih časova

Bankarski softver

 • Interativna obuka

Škola računara

Osnovna obuka

 • Windows, Word, Excel, Power Point, Internet, G mail, rezač, skener, štampač

 • Obuka traje 50 školskih časova

Specijalistička obuka

 • Corel Draw, Auto Cad, Studio 3D Max, Access, Photoshop, Web dizajn

 • Obuka traje 24 školskih časova

Open office

 • Writer, Calc, korišćenje rezača, skenera i štampača, Internet i Gmail

 • Obuka traje 50 školskih časova

Kurs za seniore

 • Internet, email, Skype, Facebook

 • Obuka traje 12 školskih časova

Posebna ponuda

 • Programiranje (HTML, CSS, PHP, WordPress, Visual basic)

Za sve obuke postoji mogućnost plaćanja u više rata. Za preduzeća, organizovane grupe, nezaposlene i studente odobravamo posebne popuste. U cenu kursa je uračunata literatura, polaganje završnog ispita kao i izdavanje sertifikata.