Bankarstvo

-interaktivni kurs-

Poštovani,

multimedijalni disk Bankarstvo – interaktivni kurs je jedinstveni proizvoda na području republike Srbije. Multimedija nije novina na našim prostorima. Ona se uglavnom odnosi na programe vezane za obuku rada na računaru (Windows, Word, Excel, Corel Draw…). Naš multimedijalni disk je namenjen obuci za bankarstvo: Front Office ili šalterska aplikacija. Nastao je na osnovu šestogodišnjeg iskustva edukacije polaznika u centru za edukaciju Enterkont iz Kragujevca. Preko 120 polaznika u grupama od po pet, šest verzija softvera softverske kuće Evergreen software, dve licence (prvoj privatnoj ekonomskoj školi iz Beograda Dr Kosta Cukić i centru za edukaciju Mid Point iz Paraćina), kao i iskustvo predavača gospodina Miomira Đurđevića daje nam za pravo da tržištu ponudimo ovaj disk. Ono što razlikuje naš disk od ostalih multimedija je:

  1. Prateći softver namenjen šalterskoj aplikaciji veoma je sličan softverima koje poseduju i banke. Funkcionalan je u svim segmentima, veoma jednostavan za rad i analitički sveobuhvatan do najmanjeg detalja. Svi dokumenti su originalni bančini dokumenti, međusobno povezani sa bazom i prilagodljivi štampi.

  2. Posle svake lekcije ponuđena je vežba sa uputstvom za rad, pratećom dokumentacijom i pristupom bazi za unos podataka.

  3. Od početka do kraja multimedije vodi Vas prijatan glas profesionalnog radijskog voditelja.

  4. Najveći kvalitet ovog diska je interaktivnost sa originalnom bazom podataka. U svakom trenutku može se iz multimedije pristupiti originalnoj bazi, neograničeno puta, u njoj vežbati i istu veoma jednostavno isprazniti i otpočeti sa novim vežbanjem.

  5. Preko 50% polaznika koji su uspešno završili obuku već rade u bankama.

Cena diska je 7.500,00 dinara. Vlasnici diska uz doplatu od 13.500,00 dinara stiču mogućnost online obuke i polaganja za sertifikat centra za edukaciju Enterkont, koji je priznat od strane Nacionalne službe za zapošljavanje. Online edukacija podrazumeva desetočasovne konsultacije polaznika sa mentorom-predavačem. Ovo vreme polaznici mogu izabrati za dolazak u naš centar, komunikaciju sa predavačem putem Skype-a ili TeamViwera-a, gde predavač za razliku od ostalih online obuka vidi radnu površinu (desktop) polaznika, komunicira sa njim uživo, a po potrebi preuzima i komande njegovog računara. Na ovaj način uspostavljena je sinergija između polaznika i predavača, tako da polaznik kontinuirano savladava gradivo uz kontrolu i sugestiju predavača.

Kupovina i prijava se vrše putem:

Od trenutka prijave za online obuku pa do završnog ispita ne može proći više od tri meseca.

Disk isporučujemo brzom poštom, a plaćanje po preuzimanju diska. Uz disk po istoj ceni korisnici dobijaju i knjigu Bankarstvo front office u formatu A4 sa 240 štampanih strana.

Preuzmite DEMO verziju sa licencom od 30 dana i uverite se sami u bogatu ponudu koju sadrži multimedijalni disk Bankarstvo – interaktivni kurs.